TJENESTER

Regnskap/årsoppgjør

  • Regnskapsførsel
  • Lønn og innberetning
  • Fakturering, remittering og betaling
  • Årsregnskap, skattemelding, ligningspapirer, mv.

 

Vi bokfører og avstemmer regnskapet kontinuerlig. Vårt fokus er forenkling av prosesser slik at vi til enhver tid har så enkle og effektive løsninger som mulig.

Vi kan bistå både med budsjettering, styrerapportering, likviditetsanalyse m.m.

Outsourcing

  • Økonomiavdeling

Som bedriftens «økonomiavdeling» kan vi håndtere alle typer spørsmål og problemstillinger som naturlig hører inn under økonomidelen

  • Fjernpålogging/uteoppdrag

Foruten «arbeid i eget hus», tilbyr vi våre tjenester og vår kompetanse både ved fjernpålogging og ved uteoppdrag

Kompetansesenter og andre tjenester

Som kompetansesenter for småbedrifter kan vi bistå i hele etableringsprosessen, herunder etablering av selskap, hjelp og råd for å skaffe egenkapital, utarbeidelse og presentasjon av forretningsidé for investorer/ banker, mv.

Videre kan vi hjelpe med utarbeidelse av budsjetter, likviditetsplanlegging og -styring, samt orientering og informasjon om styrearbeid, mv.